U utorak podjela stipendija Fonda „Gazi Husrev-beg“

Cilj ovog humanitarnog fonda osnovanog 23.10.2000. godine je bio da se uvežu naše humanitarne akcije kroz džemate i tako na jedan organizovan način što bolje i više pomogne onima koji su se obraćali za pomoć IZBuNj a to su bili: bolesnici, muhadžiri, ratni invalidi, šehidske porodice, povratnici, učenici i studenti koji nemaju mogućnost da se školuju, džemati u kojima je trebalo obnoviti porušene džamije itd.

Ovog mjeseca je 17 godina od postojanja Fonda „Gazi Husrev-beg“ koji djeluje pri IZBNJ-e i 16 godina organizovane akcije „Stipendije za učenike i studente u BiH i Sandžaku“ kroz naše džemate.

Pored svih kategorija ljudi koji su trebali pomoć i koji su se obraćali ovom fondu, u granicama svojih finansijskih mogućnosti fond ih je u datom momentu podržao i pomogao, ali ova akcija „Stipendije za učenike i studente u BiH i Sandžaku“ ima svoj kontinuitet od petnaest godina, veliki rezultat i uspjeh, veliku podršku naših džemata IZBNJ-e i na kraju – akcija po kojoj je Fond „Gazi Husrev-beg“ postao prepoznatljiv kako kod naših džematlija i džemata kako u Njemačkoj tako i u BiH i Sandžaku.

Počelo se sa 14 stipendija 2001. godine koje su iz Fonda „Gazi Husrev-beg“ podijeljene po našim medresama, da bi već 2002. godine organizirano kroz naše džemate u Njemačkoj sakupljeno i podijeljeno 105 stipendija. Sa ovom godinom obrađeno je preko 5.000 molbi od studenata i učenika, te će sa sutrašnjom podjelom biti podijeljeno ukupno 2.285 stipendija za jednogodišnje školovanje.

Podjela 175 stipendija Fonda „Gazi Husrev-beg“ biće izvršena u utorak 24.oktobra 2017. godijne u 13:30h.

BIR.ba