Udruženja Stočana “Bregava“ – primjer predanog djelovanja u cilju poboljšanja života povratnika

0
158

Razgovarao: Sanadin Voloder

Omer Korjenić, predjednik Udruženja Stočana “Bregava”, rođen je u Stocu 1977. godine. Magistrirao je u Italiji 2003. godine na postdiplomskom studiju Univerziteta u Rimu „La sapienza, a zvanje doktora socioloških nauka stiče 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Autor je više stručnih radova i jedne knjige iz oblasti tržišta rada. Više godina djeluje u okviru nevladinog sektora.

Udruženje Stočana “Bregava” osnovano je 22. aprila 2017. godine u Stocu, simbolično na dan planete Zemlje. Za pet godina djelovanja Udruženje je realizovalo brojne projekte, prvenstveno za povratničku populaciju, na polju obrazovanja, kulture, zdravlja, humanitarnih aktivnosti i socijalne kohezije. Udruženje ostvaruje kvalitetnu saradnju i sa brojnim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama iz cijele Bosne i Hercegovine koje vole Stolac i Bregavu.  Svojim aktivnostima Udruženje je za kratko vrijeme realiziralo projekte kojima je obuhvaćeno više od 1.000 osoba.

Suosnivači Udruženja Stočana Bregava su: prof. dr. Senad Mehmedbašić, dr. sc. Omer Korjenić i Zijo Brzina, a Upravni odbor Udruženja čine: Omer Korjenić, Aida Gabela, Esved Vele, Amer Beća i Ahmet Ljubović.

Sa dr. Korjenićem razgovaramo o projektima i aktivnostima Udruženja Stočana “Bregava”.

Koji je cilj i povod nastanka Udruženja Stočana Bregava?

Jedan od glavnih ciljeva Udruženja je promovisanje razvoja, očuvanja i zdravlja porodice na ovom području. Svjesni negativnih demografskih trendova u Bosni i Hercegovini, a posebno u ovom dijelu države, Udruženje kroz svoje aktivnosti podržava socijalnu koheziju, društveno uključivanje povratnika na području Stoca, pružanje podrške učenicima, razvoj poduzetništva, razvoj literarnih talenata, te očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa i tradicijskih autohtonih vrijednosti.

Značaj dajemo i razvoju i očuvanju ekološke svijesti građana i  historijskih znamenitosti, jer Stolac kao grad više nacionalnih kulturnih spomenika, koji je pretrpio ogromnu destrukciju, i rijeka Bregava koja svojom ljepotom i čistoćom daje čarobnost ovom gradu, na to nas obavezuju. Opasne radnje u vezi sa Gornjim horizontima hidroenergetskim megaprojektom kompleksnih i velikih zahvata počele su prije više decenija i direktno ugrožavaju rijeke Bregavu, Bunu i Bunicu, te Park prirode Hutovo Blato, ali i rijeku Neretvu, što može imati nesagledive negativne posljedice po čovjeka i prirodu.

Odlučni smo u nastojanju da budemo generacija koja nije ustuknula pred barbarskim i rušilačkim nasrtajima na naš grad. Bit ćemo dostojni naših predaka koji su razvijali kulturnu tradiciju zajedničkog življenja. A uslov za sve je da se svako upita – šta sam dobrog uradio za Stolac, za grad sa najljepšom bojom neba?!

Zbog političkog stanja u Stocu većina Vaših projekata ima državotvorni karakter jer su nažalost Bošnjaci građani drugog reda. Kako nadomjestiti nerad općinske administarcije?

Bošnjaci se u Stocu suočavaju sa diskriminacijom na brojnim poljima. Kroz naselja u kojima žive ne saniraju se ulice, ne uvodi se rasvjeta, bošnjačke djece nema među stipendistima općine, Bošnjaka nema na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima,  minimalan broj ih je zaposlen u tim preduzećima, opstruira se izbor predsjednika općinskog vijeća. Privreda je skoro potpuno ugušena. Sve te procese sabotira općinski načelnik. Time se nanosi šteta cijelom Stocu.

Tešku političku, ekonomsku i socijalnu situaciju u Stocu oslikava i činjenica da je u ovom gradu u registrovano skoro 2.000 nezaposlenih osoba od čega veliku većinu čini povratnička populacija koja se svakodnevno suočava sa velikim problemima u ostvarivanju elementarnih ljudskih prava i drugim egzistencijalnim problemima. Svojim angažmanom želimo skrenuti pažnju javnosti na diskriminaciju s kojom se povratnici suočavaju i dajemo podršku snagama koje se bore protiv diskriminacije.

Jedna od Vaših projekata je medicinska podrška osobama treće životne dobi kroz saradnju sa Islamic Relief Worldwide te besplatni ginekološki pregledi u Domu zdravlja Stolac Uzunovići. Koliko imate korisnika ovog projekta i kakve su njihove reakcije?

Značajan dio povratničke populacije pripada stanovništvu starije životne dobi od kojih je veliki broj težeg zdravstvenog i socijalnog stanja i među kojima je veliki broj onih bez ikakvih primanja ili pomoći. Izuzetno smo ponosni što smo uspjeli predstaviti ovaj problem međunarodnoj humanitarnoj organizaciji Islamic Relief Worldwide, koja u Stocu od septembra 2021. godine realizuje projekat „Homecare help for elderly“.

Ovim značajnim projektom je obuhvaćeno 100 osoba starije životne dobi težeg socijalnog i zdravstvenog stanja  koje će, zahvaljujući ovom projektu Islamic Relief-a Worldwide, primati podršku u obliku humanitarne pomoći (paket hrane i paket higijenskih proizvoda) i medicinsku tehničku podršku, čak u trajanju od 10 mjeseci. Partneri u realizaciji ovog projekta u Stocu pored našeg udruženja je i Medžlis Islamske zajednice Stolac. Važno je istaći i da je uz našu podršku Islamic Relief Worldwide prije tri godine donirao plastenike za četiri povratničke porodice.

Što se tiče besplatnih ginekoloških pregleda posebno naglašavam da je prof. dr. Senad Mehmedbašić, suosnivač Udruženja i vrhunski stručnjak u ovoj oblasti, do sada  nebrojeno puta potvrdio svoju humanost i ljubav prema svom zavičaju. U sklopu Sporazuma o saradnji koji smo zaključili sa Domom zdravlja Stolac Uzinovići, tokom četiri godine prof. dr. Mehmedbašić je obavio čak 700 besplatnih sistematskih ginekoloških pregleda uz upotrebu vlastitog ultrazvučnog aparata. A među pacijenticama su osim iz Stoca bile i pacijentice iz okolnih gradova.

U cilju pružanja pomoći menadžmentu Doma zdravlja Stolac Uzinovići u podizanju kvaliteta usluga u našoj zajednici  prof. dr. Senad Mehmedbašić je u septembru ove godine pokrenuo Gimnaziju reproduktivnog zdravlja s posebnim fokusom na edukaciju mladih, a u sklopu koje će biti održavana predavanja o ovoj značajnoj temi.

Također, Udruženje Stočana Bregava doniralo je Domu zdravlja Stolac Uzinovići i jedan sto za ginekološke preglede.

Vaše udruženje radi na podršci natalitetu kroz darovanje porodilja i prvačića školskim priborom. Kako unaprijediti natalitet i kvalitet života djece/učenika u povratničkim sredinama?

Nedostatak mogućnosti za zaposlenje kao i nedostatak finansijske podrške utiče na ukupan razvoj nataliteta  i opredjeljenje mladih povratnika za sklapanje bračne zajednice kao i mladih bračnih parova za rađanje djece. Dugoročno posmatrajući, posljedice mogu biti katastrofalne.

Dodatno situaciju s demografskog apsekta otežava činjenica da se iz godine u godinu veliki broj mladih zbog naprijed navedenog opredjeljuje za odlazak u inostranstvo. Uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju naročito u teškoj poziciji su žene i djeca, a treba napomenuti i veoma mali broj upisanih učenika u 1. razred osnovne škole, u odnosu na prijeratni period, što također ukazuje na veliki problem niske stope nataliteta.

U većini općina u Bosne i Hercegovine porodilje tokom cijele godine od općine primaju mjesečnu porodiljsku naknadau što uveliko olakšava troškove neophodne za novorođenčad. U Stocu to nije slučaj, iako smatramo da to ne bi bio veliki trošak za općinski budžet. Međutim naše Udruženje je, u skladu s finansijskim mogućnostima tri početne godine našeg rada jednom godišnje organizovalo prijem i svečani ručak za porodilje iz povratničke populacije, kojima bi tom prilikom uručili prigodne poklone i jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 200,00 KM. Za ukupno 60 porodilja smo dodijelili naknadu i prikladne poklone. Od proglašenja pandemije COVID-19 tu aktivnost nismo implementirali jer nismo imali finansijskih mogućnosti.

Udruženje Stočana Bregava svake godine organizuje projekat “Prvi dan u školi”. Za četiri školske godine organizovali smo dodjelu školskih torbi, pribora i udžbenika za 120 prvačića Prve osnovne škole Stolac. Svečano, u skladu s mogućnostima, s predstavnicima škole tom prilikom uz ove poklone zaželimo im sretne školske dana i uspješno koračanje u svijet obrazovanja, te da budu ponos svojih roditelja i našeg Stoca. 

I ova aktivnost je redovna stavka u budžetima drugih općina, ali nažalost ni ovo nije slučaj u Stocu, pa smo se mi u Udruženju obavezali da ovu aktivnost redovno provodimo.

Od ostalih projekata izdvojio bih još i projekat sanacije puteva u prigradskim stolačkim naseljima Bovan, Duboka, Orahovica, Bašnik, Bovan i Dabrica. Nadam se da smo ovim aktivnostima olakšali putnu komunikaciju povratnicima u ovim naseljima.

Na polju kulture Udruženje Stočana “Bregava” realizuje literarni konkurs koji nosi ime stolačkog književnika i novinara Enesa Ratkušića. Možete li nam predstaviti ovaj projekat?

Te 2018. godine planirali smo formiranje literarne nagrade za stolačke maturante i Enes Ratkušić je kao član Upravnog odbora našeg udruženja trebao biti predsjednik žirija za ocjenu literarnih radova. Enes Ratkušić je kao istaknuti stolački i bosanskohercegovački novinar i književnik svojim brojnim člancima, emisijama, autorstvom pet knjiga i ukupnim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u promociji kulturno-historijskih vrijednosti Stoca ali i univerzalnih civilizacijskih vrijednosti i slobode. Uvijek je potvrđivao svoju neizmjernu ljubav prema Bregavi i  Stocu i iskazivao stav istinskog bosanskog rodoljuba i patriote. Veliki doprinos je dao u osnivanju i djelovanju Udruženja Stočana “Bregava” i radovao se svakom našem projektu.

Božijom odredbom Enes je te godine preselio na ahiret i nismo imali dilemu da ta nagrada treba nositi njegovo ime. Od tada u saradnji sa Srednjom školom Stolac objavljujemo javni poziv za stolačke maturante. Cilj nam je da razvijamo, promovišemo i nagradimo mlade stolačke literarne talente. Dosadašnje teme su bile: Bregava, rijeka života; Kako voljeti zavičaj; Moj Stolac, moji snovi, a ovogodišnja tema je Kameni spavač se probudio. Žiri za ocjenu pristiglih radova u različitim sastavima su činili Enesovi dugogodišnji prijatelji i saradnici: Filip Mursel Begović, Kasim Korjenić, Mensud Medar, Zlatko Čerkez, Hasan Eminović i Jasminko Šarac. A za maturante i nagrađene radove smo svaki put osigurali nagrade u iznosu od 300, 200 i 100 KM. Također, nagrađeni radovi se objavljuju na našoj web i FB stranici, a medijski ovaj događaj podržava magazin STAV, a vijest o o svečanoj dodjeli nagrada prate i brojni drugi mediji.

Od kulturnih dešavanja izdvojio bih da smo u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Stolac organizovali i promociju Edicije Bošnjaci tj. prvog kola ove edicije od pet knjiga.

(Preporod.info)