Udruženje Haber: Mi sa dokumentovanjem istine nećemo stati

 

Prema riječima Omera Hadrovića Ede, izvršnog producenta „Habera“ ovo je dio  njihovih aktivnosti vezanih za pripremu projekata snimanja filma i izdavanja knjige na temu „Sarajevski masakri 1992.-1995. godne“.

Pored Omera Hadrovića Ede, Amele Dautbašić, ministrice za socijalnu politiku, raseljen osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo, i  Arnese Ahmetović iz Udruženja civilnih žrtava Kantona Sarajevo o onom šta su preživjeli  tokom opsade Sarajeva, u minulom ratu,  govorili su ljudi koje je dijelila tanka nit između života i smrti, ljudi koji su izgubili svoje najmilije, nepovratno ostali bez dijela sebe, dijela svoga tijela, bez mogućnosti da naprave vlastiti korak hodajući  na svojim nogama. Okruglim stolom moderirala je Senita Žilić.

„Ponekad se stječe utisak da mi se lakše u ratu bilo sa puškom boriti za Bosnu i Hercegovinu nego li danas da u svojoj memoriji sačuvamo uspomene na sve strahote kroz koje smo prolazili tokom rata“, kaže Omer Hadović Edo. „ No, mi sa dokumentovanjem istine o svemu što nam se događalo nećemo stati bez obzira kolike nam prepreke na tom putu stajale. Ne smijemo zaboraviti da su tokom agresije na našu zemlju,  nad građanima Sarajeva počinjeni brojni zločini. Otuda o svemu što nam se događalo snimamo film i pišemo knjigu, a  koji će biti promovisani u okviru Dana Kantona Sarajevo naredne godine. Na ovaj način želimo  od zaborava sačuvati činjenice da je u našem gradu tokom agresije ubijeno viš od  15. 000  građana među kojima je bilo 1.601 dijete“.