UNFPA – Seksualno nasilje u ratu mrlja na savjesti čovječanstva

Date:

Izvršna direktorice UNFPA Natalie Kanem, povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu, izjavila je da ono “predstavlja prijetnju našoj kolektivnoj sigurnosti, povredu međunarodnog prava i mrlju na savjesti čovječanstva, te da kao oružje rata ono je čin pokoravanja žena i muškaraca i destabilizira kompletna društva”.

Navodi da pandemija bolesti Covid-19 usložnjava taj problem s obzirom na to da onemogućava ostvarivanje pristupa spasonosnim uslugama, pružanje podrške žrtvama i prijavljivanje slučajeva seksualnog nasilja.

– UNFPA nastoji eliminirati sve oblike rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje u ratu do 2030. godine. Da bi postigao ovaj cilj, UNFPA radi s partnerima kako bi osigurao postojanje sistema upućivanja koji će žrtvama olakšati ostvarivanje pristupa zdravstvenim uslugama i psihosocijalnoj podršci, kao i postojanje lične i javne sigurnosti, pravde i pravne pomoći, te socioekonomske podrške. Programi UNFPA su također usmjereni i na sprečavanje i ublažavanje rizika za žene i maloljetnice i ispunjavanje njihovih jedinstvenih potreba – kazala je Natalie Kanem.

Po njenom mišljenju to podrazumijeva i osiguranje pristupa sveobuhvatnoj zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja za žrtve seksualnog nasilja, koja predstavlja njihovo ljudsko pravo. Poricanje tog prava može imati katastrofalne posljedice – smrt žena i novorođenčadi, neželjene trudnoće, nesigurne abortuse, širenje virusa HIV i žrtve silovanja ostavljene bez usluga i podrške koja je potrebna da bi iscijelile svoje rane i oporavile se.

UNFPA također predvodi aktivnosti na sprečavanju i pružanju odgovora na seksualno nasilje u sukobu kroz prikupljanje i dostavljanje izuzetno važnih podataka o svima koji su pogođeni krizom, u skladu sa standardima zaštite lične sigurnosti i etičnosti kako bi osigurao dostojanstvo, sigurnost i poštivanje žrtava.

Naprimjer, u Bangladešu UNFPA radi na jačanju kapaciteta zdravstvenih radnika i radnica u odgovoru na rodno zasnovano nasilje, uključujući i preživjele žrtve seksualnog nasilja u izbjegličkoj zajednici Rohindža. To obuhvaća pružanje usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške žrtvama, prilagođavanje kanala upućivanja na usluge i izradu smjernica za upućivanje žrtava rodno zasnovanog nasilja u toku pandemije bolesti Covid-19.

U Jemenu, zemlji s najtežom humanitarnom krizom na svijetu, mehanizmi suočavanja s krizom kod žena i maloljetnica su rastegnuti do krajnjih granica, dok su istovremeno, usljed sloma sistema zaštite, one sve više podložne nasilju i zlostavljanju. Samo u martu su UNFPA i njegovi partneri uspjeli pružiti usluge zaštite više od 71.000 žena.

– Naš odgovor ne smije biti usmjeren samo na pružanje kvalitetnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, nego i na pravdu i reparaciju. Potrebno je zajedničko djelovanje kako bi se osiguralo da počinitelji odgovaraju za svoja djela. U Sudanu je UNFPA podržao uspostavu 40 službi za pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja pri stanicama policije u četiri savezne države Darfura i obuku policijskih službenika, tužitelja i socijalnih radnika na temu standarda ljudskih prava u istragama i – krivičnom gonjenju počinitelja djela rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno nasilje – izjavila je Kanem.

Izvršna direktorica UNFPA navodi da je aprilu ove godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo Rezoluciju 2467 kojom je pozvalo države članice UN-a da se obavežu na zaustavljanje činjenja svih oblika seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Pristup Rezolucije je usmjeren na žrtve, međutim, njom nije prepoznata potreba za pružanjem usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja ženama izloženim nasilju u doba krize.

Samo mjesec dana nakon toga su se predstavnici vlada, agencija UN-a i drugih partnera okupili u Oslu kako bi naglasili da su sve organizacije uključene u humanitarni odgovor odgovorne za zaštitu osoba pogođenih krizom od seksualnog nasilja. UNFPA je predan radu sa svim partnerima na održavanju zamaha postignutog na konferenciji u Oslu i osiguranju ostvarenja svih preuzetih obaveza.

Početkom godine generalni sekretar UN-a António Guterres apelirao je na zaraćene strane širom svijeta da polože oružje u podršci borbi protiv bolesti COVID-19, tog zajedničkog neprijatelja koji je danas prijetnja cijelom čovječanstvu. Okončanje seksualnog nasilja bi trebalo biti dio prekida vatre.

– Dok se svijet i dalje bori protiv bolesti Covid-19, UNFPA poziva sve vlade i partnere da daju prioritet borbi protiv seksualnog nasilja u sukobima i njegovim posljedicama po žene i maloljetnice – kazala je Kanem.

(FENA)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related