Univerzitetska monografija 40 godina Univerziteta u Tuzli

Ovo interesantno djelo o Univerzitetu u Tuzli donosi i podatke o počasnim doktoratima, značajnim ličnostima iz zemlje i svijeta koji su dodijeljeni akademiku Ismetu Mujezinoviću, akademskom slikaru (1977.), državniku Aliji Izetbegoviću (1996.), dr. Jacobu Berglasandu, istaknutom liječniku iz oblasti kardiohirurgije (1996.), dr. Sayedu Arshadu Huseinu, istaknutom neuropsihijatru iz Amerike (1999.), dr. Richardu Azizkhanu, za vrhunske rezultate iz dječije hirurgije (2000.), akademskom slikaru Mevludinu Ekmečiću (2004.), prof. Čestmiru Dušeku, istaknutom muzikologu (2004.), državniku Stjepanu Mesiću (2005.), istaknutom diplomati, humanisti i borcu za ljudska prava, Tadeuschu Mazowjetskom (2007.), dr. Reinhardtu Rudelu, eminentnom profesoru fiziologije iz Njemačke (2008.) i diplomati i filozofu dr. Ahmetu Davutogluu iz Turske (2011.). ˝U trećem dijelu Monografije dati su ilustrativno i pregledno podaci o dobitnicima Zlatne značke Univerziteta u Tuzli i nosiocima brojnih priznanja i nagrada. U četvrtom dijelu donose se i važne informacije iz oblasti djelatnosti pojedinih fakulteta i imena i prezimena svih dekana i drugih značajnih ličnosti ovih visokoškolskih intitucija, što može biti od značaja za dalje proučavanje i istraživanje visokoškolstva u Tuzlanskom kantonu.  Izdavački poduhvat objavljivanja studiozne monografije „Univerzitet u Tuzli“, u povodu četiri decenije od osnivanja je od povijesnog i kulturnog značaja za razvoj prosvjete, znanosti i kulture u Bosni i Hercegovini. Stoga, ovu Monografiju treba pozdraviti kao događaj godine u tuzlanskom i bosanskom univerzitetskom duhovnom prostoru.