Uplaćeno 40,2 miliona KM za aprilske naknade borcima, civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima

Iz budžeta Federacije BiH za 2022. godinu osigurana su sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih priznanja i egzistencijalne naknade za demobilisane borce za april ove godine, u ukupnom iznosu  27.074.235,93 KM.

Također, osigurana su sredstva za isplatu aprilskih neratnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu  13.146.120,78 KM.

Prema informacijama iz Federalnog ministarstva finansija nalozi za isplatu invalidnina i naknada za april ove godine u ukupnom iznosu  40.220.356,71 KM namijenjeni ovim kategorijama jutros su upućeni prema bankama, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.  

(Preporod.info)