Uposlenicima Rijaseta predstavljena Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom

Nakon toga prisutnim se obratio direktor Uprave za pravne i administrativne poslove i predstavnik rukovodstva za kvalitet, Ismail-ef Smajlović koji je u svom obraćanju ukazao na dosadašnje rezultate u pogledu uvođenja Sistemi upravljanja kvalitetom u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i usvojenoj dokumentaciji: Politika kvaliteta, Priručnik sistema upravljanja kvalitetom u Rijasetu, 4 uputstva, 32 procedure, 86 obrazaca i drugo, pokazujući da je to plod ozbiljnog i kontinuiranog rada Tima za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom Rijaseta.

Konsultant, prof. dr. Halil Gutošić, je uposlenicima Rijaseta prezentirao QMS-Quality Management System-Sistem upravljanja kvalitetom izrađen u proteklom periodu za potrebe Rijaseta. Profesor Gutošić je putem multimedijalne prezentacije, u prvom dijelu prisutne upoznao sa općim odrednicama Sistema upravljanja kvalitetom, sa fokusom na to šta znači kvalitet i koliko je „opasan“ nekvalitet, kako općenito, tako i za poslovanje i aktivnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u drugom dijelu prezentacije je ukazao na master listu usvojenih dokumenata značajnih za poslovanje Rijaseta koje bi trebao pažljivo iščitati svaki uposlenik Rijaseta, jer upravo kroz rad i nastup svakog uposlenika se najbolje i gradi ugled Rijaseta.

Nakon toga prisutnim se obratio Zamjenik reisu-l-uleme Husejin-ef. Smajić, koji je pozdravio prisutne te pohvalio rad Q-tima na čelu sa Ismail ef. Smajlovićem dostignute rezultate, te ukazao da je za Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jako značajno da prati svjetske standarde i da kontinuirano teži ka stalnom usavršavanju.

U diskusiji sa učesnicima posebnu pažnju izazvala su pitanja o sistemu upravljanja kvalitetom za sve činioce organizacione strukture Islamske zajednice i o potrebi cjelodnevnog seminara radi još detaljnijeg upoznavanja sa sistemom upravljanja kvalitetom u Rijasetu.

Nakon diskusije Zamjenik Reisu-l-uleme je podijelio certifikate članovima Q-tima za interni audit, te je nakon ponovnog učenja ajeta časnog Kur'ana, Zamjenik reisu-l-uleme proučio hajr-dovu da se sve ove aktivnosti uspješno realiziraju.

Važno je istaći da je predstavljanju QMS dokumentacije prisustvovali rukovodioci organizacionih jedinica Rijaseta sa uposlenicima koji su na radnim obavezama kao i kolege koji su na godišnjem odmoru.