Ured za hadž i umru: Potvrđen raspored letova sa Turkish Airlines

1. 09.08.2018. 09:30
2. 09.08.2018. 13:55
3. 10.08.2018. 01:10
4. 10.08.2018. 08:45
5. 10.08.2018.13:45
6. 11.08.2018. 01:10
7. 11.08.2018. 13:40


U avionu predviđenom za sutrašnji prvi let sutra (četvrtak) u 09:30 letiće hadžije Bihaćkog muftijstva, tj. prvih 5 avio-grupa koje se već nalaze u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu i “Osman ef. Redžović” u Visokom, kao i šesta avio-grupa koja treba do termina okupljanja stići iz Bihaća.

Okupljanje hadžija je u džamiji Kralj Fahd u Sarajevu u 05:30 (četvrtak) kada će biti proučena zajednička ikrar dova.

hadziumra.ba