Uskoro: Konjic, Trnovo i Hadžići dobijaju park prirode na 24.000 hektara

Park prirode, koji će zasigurno biti mjesto odmora za dušu ljubitelja prirodnih ljepota iz cijele BiH, regiona, pa i svijeta, nalazit će se na prostoru koji obuhvata teritorije tri općine, i to Konjica, Trnova i Hadžića, saopćeno je iz Press centra za promociju olimpijskih planina.

Uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te podršku Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP), proteklih mjeseci održano je niz konsultacija sa predstavnicima navedene tri općine.

Konsultacije su rezultirale dogovorom o konačnom obuhvatu budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice, koje bi nakon provođenja zakonske procedure proglašenja zaštite obuhvatalo blizu 10.000 hektara na području općine Konjic, oko 9.200 hektara na području općine Trnovo, te oko 4.600 hektara na području općine Hadžići.

Preliminarno je utvrđeno i da bi ovom prostoru trebala biti dodijeljena treća kategorija zaštite – park prirode.

Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 66/13), park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora i s naglašenim pejzažnim, odgojno-obrazovnim, kulturno-historijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga.

U lokanim zajednicama koje se nalaze na prostoru koje će obuhvatiti park prirode smatraju kako je iznimno važno da je konačno utvrđena granica zaštićenog područja, što je bio veliki kamen spoticanja u prethodnom periodu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, osim prostora obuhvata, zajedno sa lokalnim zajednicama je usuglasilo i sve elemente budućeg zaštićenog prostora na području općina Konjic, Trnovo i Hadžići.

Ministarstvo će, također, utvrditi stepen zaštite na osnovu izrade studije o vrednovanju prostora, a način upravljanja i korištenja prostora bit će reguliran posebnim zakonom.

Park prirode površinom najviše obuhvata područje teritorije Konjica, od čuvenog sela Lukomir, koji pripada toj općini, preko najvišeg vrha Visočice (Džamija, 1967 metara) i planinskih sela, pa sve gotovo do ušća rijeke Raktinice u Neretetvu.

Što se tiče općine Hadžići, kako je objašnjeno, bit će zaštićeno područje od vrha Bjelašnice preko Krvavca do Opančaka, odnosno približno 45 kvadratnih kilometra teritorije, što je, smatraju u toj lokalnoj zajednici, u posebnom interesu zaštite ovih područja.

Zanimljivo je da će u slučaju Trnova čak jedna četvrtina prostora ukupne površine općine ući u obuhvat zaštićenog područja, što dosta govori o opredijeljenosti te lokalne zajednice da štiti svoje prirodne ljepote.

Konačno je urađeno razgraničenje između zaštićenih prostora i prostora koji će služiti ostalim namjenama i potrebama razvoja tih prostora.

Iako jedna četvrtina površine općine ulazi u prostor posebnog režima zaštite, u Trnovu se nadaju da će i ovi prostori dati dodatni poticaj razvoju.