Uspostavljen Garantni fond u FBiH: Garantni potencijal od 500 miliona KM

Date:

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je danas u Sarajevu kako je Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH za period 2020-2021. te da je ovo bitan dokument sastavljen od kombinacije različitih mjera, javlja Anadolu Agency (AA).

Novalić je tom prilikom rekao kako je Vlada danas usvojila veoma bitan dokument.

”Računamo da nam je potrebno do kraja sljedeće godine intenzivna ekonomska aktivnost da bismo se vratili na period od prije pandemije. Program je sastavljen od kombinacije različitih mjera koje je neohodno provesti kako bi se došlo do željenog ekonomskog oporavka, odnosno da bismo se vratili na nivo ekonomskog rasta prije pandemije i omogućili održiv i ubrzan ekonomski rast u narednom periodu“, rekao je Novalić.

Dodao je kako ovaj dokument između ostalog predviđa i daljnje jačanje danas uspostavljenog Garantnog fonda.

”Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ekonomsku krizu na globalnom nivou i direktno pogodila sektor koji stvara novu vrijednost, što je dodatno pogoršano kroz rigidne restriktivne mjere na strani potražnje“, rekao je Novalić.

Dodao je kako je došlo do velikog poremećaja u lancima snabdijevanja i istovremeno i do pada potražnje i ponude.

”Ni BiH nije mogla biti izuzetak. Za potrebe ovog dokumenta napravljeno je mnogo simulacija koje se temelje na padu GDP-a, koji se procjenjuje između 2,6 i pet posto. Uz pomoć Svjetske banke, MMF-a, gledali smo da te procjene budu veoma realne. Korištena je simulacija GDP-a rashodovnom principu za kojeg smatramo da je optimalan u datom slučaju“, rekao je Novalić.

Dodao je kako je to iz razloga što ovaj obračun ulaže input na koji se ima najveći uticaj.

”Mi smo sebi zadali ključne ciljeve koje želimo postići kroz niz mjera i to: očuvati radna mjesta, to je na prvom mjestu, kroz stabilizaciju i stimulaciju ekonomskog oporavka, održati fiskalnu stabilnost, a to znači održati penzioni sistem, invalidnine i druge budžetske transfere, podržati izvoz koji je generator našeg rasta BDP-a, reformisati javna preduzeća koja su imala i imaju jako velik uticaj na naš GDP, vidjeli smo da je to bilo i u doba pandemije, održati makroekonomsku stabilnost, jačati zdravstveni sektor, sistem socijalne zaštite i zaštite od gubitka posla i konačno ubrzati provedbu javnih investicija za koje su nam sva vrata otvorena“, rekao je Novalić.

Dodao je da kako bismo došli do ovih ciljeva uz program su definisali niz setova mjera. Prvi set mjera je iz sfere fiskalne politike, aktivne mjere zapošljavanja i mjere u okviru finansijskog sektora među kojima je uspostava jačanja ovog garantnog fonda.

Novalić je tom prilikom kazao kako će ovaj Fond imati značajnu ulogu u kompletnom procesu ekonomskog oporavka te je tim povodom Vlada danas donijela i Uredbu o načinu finansiranja i upravljanja Garantnim fondom.

U početnoj fazi pandemije, bitan je bio Stabilizacijski fond, podsjetio je Novalić te dodao kako će u daljem periodu ključnu ulogu igrati Garantni fond.

Kreditna sredstva iz ovog fonda će se kroz odgovarajuće programe privrednim subjektima omogućiti finansiranje tekuće likvidnosti, dovršavanje započetih investicija kao i pokretanje investicija manjeg obima.

“Garantni fond Vlada uspostavlja pri Razvojnoj banci koji će u ime i za račun Federacije davati garancije prema komercijalnim bankama, a sve firme u ciljanim sektorima, posebno one čije su djelatnosti okarakterizirane kao strateški sektori razvoja. Za početak ćemo osigurati 100 miliona kao protusredstava u Garantnom fondu što će predstavljati garantni potencijal od 500 miliona KM“, rekao je Novalić.

Dodao je i kako bi to trebalo ohrabriti banke da pojačaju kreditiranje privrede i sa kreditnim potencijalom do jedne ili od jedne milijarde KM.

”Ovaj potencijal neće biti moguće iskorisiti u ovoj godini jer je konzumacija sredstava prošle godine bila 600 miliona. Mi želimo potaknuti povećanu konuzmaciju kreditnih sredstava od strane privatnih preduzeća tako da računamo da će do kraja sljedeće godine biti na raspolaganju i da će funkcionirati na principu revolvinga, a to omogućuje dalji život od četiri do pet godina. Kako se krediti budu otplaćivali, garantni potencijal će se obnavljati. On će time postati dugoročni instrument vlade FBiH za podršku privredi i ekonomskom razvoju“, rekao je Novalić.

Najavio je i jačanje postojećih fondova pri Ministarstvu energije i rudarstva, a koji se provode preko resornih ministarstava.

Četvrti set mjera ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje stepena konkurentnosti privrede i povećanje otpornosti ekonomije, a peti ubrzanu aktivaciju javnih investicija.

”Kombinacijom javne potrošnje, javnih investicija, koje treba pratiti privatna potrošnja omogućit će nam se da vratimo na nivo rast ekonomije prije proglašenja pandemije, po našim proračunima najkasnije do kraja sljedeće godine. Situacija i nije tako pesimistična. Prije svega manje je bilo propadanja ekonomije nego što smo planirali, a drugo svaka kriza predstavlja ujedno određenu šansu tako da ovaj period možemo iskoristiti da uradimo neke stvari koje će nam osigurati dugoročnu stabilnost i željeni ekonomski rast“, rekao je Novalić koji je podsjetio da je u lancima snabdijevanja došlo do poremećaaja te da će mnoge zemlje tražiti alternativu Indiji i Kini, što može predstavljati šansu za Zapadni Balkan, pa samim tim i BiH.

(Anadolija)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related