Ustavni sud BiH: Ukinut Zakon o lijekovima RS-a i dopune Zakona o republičkoj upravi RS-a

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o zahtjevu Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima entiteta RS i dopunama Zakona o “republičkoj” upravi, utvrdio da citirani zakoni nisu u skladu sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuo ih.

Odluka je donesena na plenarnoj sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prema mišljenju Ustavnog suda, u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su osporeni zakoni, koje je donijela Narodna skupština RS, ustavni.

Istaknuto je da su, prema načelu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti dužni da poštuju zakone na nivou Bosne i Hercegovine, a prema članu III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni da poštuju odluke institucija Bosne i Hercegovine.

(Preporod.info)