Usvojena većina inicijativa koje je predložio Zvizdić

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održan niz sastanaka komisija na kojima su razmatrane inicijative koje je uputio zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH podržala je poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da najmanje jednom mjesečno dostavlja PSBiH ažuriranu informaciju o stanju u Bosni i Hercegovini u vezi pandemije koronavirusa (COVID-19), uključujući podatke o broju testiranih, zaraženih, izliječenih i preminulih na teritoriji cijele BiH, kao i preduzetim mjerama kriznih štabova na svim nivoima vlasti, te daljnjim mjerama koje, s ciljem zaštite zdravlja i života građana i saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19, planira preduzeti Vijeće ministara BiH, uz poseban akcent na način utroška planiranih budžetskih sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19”.

Prihvaćena je također i inicijativa po kojoj se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi prijedlog Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kako bi se izvršila harmonizacija ovog propisa sa novom regulativom Evropske unije.

Razmatrana je i prihvaćena inicijativa kojom se zaduzuje Vijeće ministara da pripiremi lex specialis Prijedlog zakona o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, kao i inicijativa da se u proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoliša, razvoja i korištenja prirodnih reaursa BiH. U roku id 30 dana potrebno je da Vijeće ministara BiH pripremi i u parlamentarnu priceduru uputi i Prijedlog zakona o mjeriteljstvu BiH i Prijedlog zakona o zvaničnom vremenu u BiH.

Incijativa Denisa Zvizdica po kojoj treba da se pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH je također usvojena.

Poslanička inicijativa da Vijeće ministara BiH pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom vojnom imovinom nije usvojena jer nije imala podršku najmanje jednog zastupnika iz reda srpskog i hrvatskog naroda.

Podsjećamo da je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić uputio u parlamentarnu proceduru 16 inicijativa, kojima želi ubrzati reformske procese, te donošenje važnih zakona. Istaknuo je da  izvršna i zakonodavna vlast na bh nivou moraju, umjesto ustaljene prakse predizborne hibernacije, aktivno raditi na integracijama, sanaciji posljedica pandemije, oporavku ekonomije i na općem napretku BiH, saopšteno je iz kabineta zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića.

(Preporod.info)