Uvođenje inkluzije u mektebskoj nastavi

Uvođenjem inkluzivnog procesa u mektebsku nastavu predstavlja spremnost i volju Islamske zajednice da integrira djecu s poteškoćama u razvoju u vjerski,odgojno-obrazovni proces; sljedeći praksu Božijeg poslanika Muhameda s.a.v.s. Islamska zajednica kreira otvorenost u pružanju podjednakih mogućnosti za našu djecu. Proces inkluzije u mektebskoj nastavi podrazumijeva potpunu prihvaćenost od okoline, prilagođenost nastave, razvijanje međusobne bliskosti među djecom kao i razvijanje osjećaja pripadnosti islamu. U mektebu, u džematu Donja Drežnica, sam naišao na potrebu uvođenja inkluzivne nastave, nastave po individualnom prilagođenom planu i programu za učenicu sa posebnim potrebama od 9 godina, koja inače pohađa Osnovnu školu Los Rosales u Mostaru. Učenici Nejri Kurtović je dijagnosticiran autizam sa svojom specifičnom podvrstom iz autističnog spektra. Nejra je vrlo marljiva učenica koja reproducira Kur'anske ajete s određenim poteškoćama ali uspijeva u okviru svojih sposobnosti. Impresivna je sposobnost memorisanja Kur'anskih ajeta kod spomenute učenice. Nejra inače ima poremećaj pažnje i potrebu za kontinuiranim kretanjem. Ovakvo njeno stanje je karakteristično u svakodnevnim aktivnostima osim kada je u mektebu. Dok je na mektebskoj nastavi pažljivo prati nastavu, mirno sjedi i uspijevam da joj održim pažnju više od pola sata što za nju predstavlja velik napredak. Odlika inkluzivnosti se ogleda u općoj prihvatljivosti okoline za dijete, s tim se posebno naša grupa, koja učestvuje u ovom inkluzivnom procesu, može pohvaliti. Nejra posebnu podršku ima njenih prijatelja i prijateljica koji pohađaju mekteb. Svaki njen napredak pomno prate i jasno joj izražavaju podršku, što ona svojom reakcijom pokazuje da razumije. Djevojčica Nejra pokazuje  širok osmijeh i svoju sreću u njenom drugačijem svijetu. Posebno mi je zadovoljstvo što smo u našem mektebu uspjeli uvesti inkluzivnu nastavu, gdje smo stvorili adekvatnu inkluzivnu atmosferu, sa osnovnim principima inkluzivne kulture, u kojoj se djeca sa posebnim potrebama osjećaju potpuno prihvaćena.

Veoma je bitno da su sva djeca ravnopravna i da imaju jednako pravo na obrazovanje na različitim poljima, a posebno je važno da to osjete. Naš primarni cilj je prepoznavanje potreba džemata te nastojanje da adekvatno odgovorimo na iste, te shodno tome i djelovati na terenu. Na osnovu moga iskustva kao mualima sa uvođenjem inkluzije i radom s djetetom s poteškoćama u razvoju, nadam se da će i na druge mualime poticajno djelovati, te da ćemo zajedno rušiti predrasude i stereotipno ponašanje prema djeci s posebnim potrebama. Dozvolimo im da se razviju i osjećaju snažni u svom netipičnom neurološkom profilu koji posjeduju, te da odrastu u zdravije, sretnije i uspješnije ljude. Trebamo biti zahvalni Gospodaru, Allahu dž.š. koji je našu Islamsku zajednicu učinio senzibiliziranom i informiranom za probleme u društvu te otvorila mogućnosti za rad na tom planu.