Vaktija i Preporod

 

Dvije  stvari, najbitnije za svakog muslimana su da klanja namaz i da se obrazuje!  Onaj ko nije klanjao neka počne, a onaj ko nije imao naviku čitanja, neka počne čitati. Svaka kuća u kojoj stanuju muslimani treba i mora imati vaktiju i Preporod.Vaktija upozorava na najvažniju obavezu svakog vjernika,  da namaz klanja ,a naš  Preporod na prvu kur'ansku naredbu ”Uči, čitaj”. Zapamti da od tvog odnosa prema Uzvišenom Allahu i odnosa prema znanju zavisi tvoj položaj na dunjaluku i ahiretu.