Vakufska direkcija: Do kraja godine sedam objekata

Među najreprezentativnijim je svakako rekonstrukcija i ponovna izgradnja Aladža džamije u Foči. Protokol o obnovi Aladža džamije između dvije direkcije potpisan je 10. marta 2014. godine, a 30. maja, u okviru manifestacije „Dani vakufa“, postavljen je kamen temeljac. Potpisivanjem ugovora o izvođenju radova sa firmom Sama inšaat iz Burse  i ugovora o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem radova na ponovnoj izgradnji Aladža džamije 30. novembra sa firmom Arhiplus d.o.o. Mostar, stvoreni su uvjeti za početak radova  na izgradnji ove džamije. Svi radovi izvode se po principu historijske rekonstrukcije, odnosno pri izgradnji koriste se metodi i materijali kao i prije pet stoljeća. Gdje god je to bilo moguće ugrađeni su i ostaci prvobitnog objekta koji su pronađeni.

Radovi na džamiji završeni su do faze koja uključuje uklanjanje skele u objektu. To podrazumijeva da se prije toga mora završiti unutrašnje oslikavanje. Nakon što bude uklonjena bit će ugrađen i dio minbera i mahfila koji se već nalaze na gradilištu. 

Naročito je vrijedan pažnje projekat rekonstrukcije i ponovne izgradnje Malkoč begove džamije u Malkočevcima pokraj Glamoča i Gornjačke džamije u Derventi. 

Turski umjetnici koji će oslikavati džamiju utvrdili su da ima previše vlage da bi mogli započeti sa oslikavanjem. Klimatski uvjeti i velika vlažnost, te zatvoren prostor džamije onemogućavaju cirkulaciju zraka i isušivanje vlage iz zidova. Ovi uvjeti usporavaju dinamiku radova u objektu Aladža džamije i čim se steknu povoljni uvjeti radovi će biti nastavljeni.

Veoma značajan projekat je svakako izgradnja vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Odobašinoj ulici. Objekat je izgrađen na parceli vakufa Dajanli hadži Ibrahima. Vakufska direkcija je izgradila vakufski objekat sa 5 etaža u ukupnoj površini od 1.775 m2. Vakufski stambeno-poslovni objekat sadrži 16 stanova i 2 poslovna prostora sa pripadajućim garažnim mjestima. Do prijema objekta i njegovog svečanog otvorenja ostalo je da se objekat priključi na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. 

Pored navedenog, Vakufska direkcija IZ u BiH je putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske osigurala neophodna vakufska sredstva i za finansiranje radova na izgradnji objekta studentskog doma Fakulteta islamskih nauka na lokalitetu Vrbanjuša. Studentski dom je izgrađen na parceli koju su 1792. godine uvakufile sestre Hatidža i Safija Đugumija.

Izgrađen je na pet etaža i raspolaže prostorom od 4745 kvadratnih metara te ima kapacitet od 202 ležaja raspoređena u 59 dvokrevetnih, trokrevetnih i četverokrevetnih soba. Osim smještajnih kapaciteta, Studentski dom nudi i druge sadržaje koji njegovu uslužnu djelatnost čine potpunom. U prizemlju Studentskog doma nalazi se u skladu sa savremenim standardima  opremljena kuhinja i restoran, a pored njih i mesdžid te kafeterija i studentski klub kojeg će studenti moći koristiti kao čitaonicu ili za neke druge aktivnosti nastavnog ili vannastavnog karaktera.

Objekat je završen i spreman za prijem studenata sa početkom nove akademske godine. 

Pored Generalne direkcije vakufa Republike Turske sa kojom Vakufska direkcija ostvaruje izvanredne rezultate veoma je značajna i saradnja sa Generalnim sekretarijatom za vakufe Države Kuvajta. Vakufska direkcija je putem ove institucije realizirala nekoliko vrlo važnih projekata za Islamsku zajednicu. Među projektima koji će do kraja godine biti realizirani putem Generalnog sekretarijata za vakufe su i džamije u Breziku, MIZ Zavidovići i Obarku MIZ Goražde. Svečanost polaganja kamena temeljca za ove objekte održana je prošle godine krajem građevinske sezone. Izgradnja  je nastavljena tokom ove godine i nalazi se u završnoj fazi.

Naročito je vrijedan pažnje projekat rekonstrukcije i ponovne izgradnje Malkoč begove džamije u Malkočevcima pokraj Glamoča i Gornjačke džamije u Derventi. Malkoč begova džamija napravljena je u vrijeme Malkoč-bega 1565. odnosno 1566. godine. U ovom periodu on je obnašao funkciju bosanskog begler-bega. Malkoč begova džamijanakon sedamdeset pet godina od rušenja ponovno je spremna otvoriti svoja vrata vjernicima ovog kraja. Ova dva projekta Vakufska direkcija je realizirala putemhumanitarne organizacije „En-Nedžat“  iz Kuvajta s kojom Vakufska direkcija već duži niz godina uspješno realizira mnogobrojne projekte. Obje džamije su u svojoj završnoj fazi pred svečano otvorenje. 

{gallery}sedam projekata:::0:0{/gallery}