Veća saradnja nacionalnih intelektualnih vijeća i kulturnih organizacija

Na susretu je konstatirano da je neophodna čvršća i redovnija saradnja nacionalnih intelektualnih vijeća i kulturnih organizacija naroda Bosne i Hercegovine, jer je politika zauzela  gotovo cjelokupan prostor društvenog djelovanja i prezentiranja bosanskohercegovačkog društva. Često se u javnosti stiče dojam da su narodi Bosne i Hercegovine u permanentnim sukobima, nepsorazumima i da ne postoji zajednički interes naroda i pojedinaca na BH nivou, što je netačno, historijski neutemeljeno, i pogrešno u kontekstu naše zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Nacionalna vijeća i nacionalne kulturne organizacije, odlučile su da bh društvu, građanima i narodima Bosne i Hercegovine pokažu i konkretnim zajedničkim akcijama, dokažu, da su naše kulturne i nacionalne različitosti, bogatsvo i istinski vezivni faktor bosansohercegovačke države, koji je odredio bosanskohercegovački identitet, kao rijedak mozaik u porodici Eurospkih naroda.

Želimo precizno istaći da su, nažalost, neke političke organizacije zloupotrijebile političku moć kroz pozicije u institucijama države i njenih entiteta, manipuliranjem kulturnih i nacionalnih različitosti, te uz neselektivnu podršku (svjesnu i nesvjesnu) elektronskih i pisanih medija, društveni prostor kontaminirali, na način da se naše različitosti predstavljaju izvorima neslaganja, nesporazuma i sukoba. (Zlo)upotreba javnih institucija u političke, ili bolje rečeno, za uske interesne grupe političkih elita treba se demistificirati. Jedan od ključnih uzroka ovakvog stanja u našem društvu jeste česta nekompetentnost, neznanje i površnost političkih predstavnika u institucijama države (svih njenih administrativnih dijelova).

U svakom slučaju, najavljujemo domaćoj i međunarodnoj javnosti, da ćemo u narednom periodu izaći s izjavama i zajedničkim aktivnostima buduće saradnje, jer želimo ponuditi konstruktivne prijedloge za unapređenje društvenih procesa u našoj Domovini. Nadamo se da model naše saradnje može biti primjerom modela saradnje drugima, pa i političkim organizacijama.

Želimo da se kultura, nacija ili religija ne koriste za sukobe, već za unapređenje svih segmenata našeg društva, koje treba biti bazirano na konceptu suradnje naroda i promocije čovjeka/građanina, kako definira Konvencija/povelja o ljudskim pravima i slobodama, kao temeljno određenje buduće Bosne i Hercegovine.

Na susretu je zaključeno da se na zajedničku saradnju pozovu jevrejsko kulturno društvo La Benevolencija, kao i nezavisne asocijacije i pojedinci iz akademske zajednice.