Velika Kladuša – Promocija 21 učenika u džematu Todorovo

Imam i mualim, Hamdija ef. Kovačević, kojem je ova šesnaesta generacija, predstavio je 21 svršenika vjerske pouke ili kako je on rekao “bulbula Časnog Kur’ana“. Njegovim dolaskom u ovaj džemat  mektepska nastava i brojnost učenika znatno je porasla i podignuta na veći nivo. Medžlis IZ Velika Kladuša uručio je i Hamdiji ef. Kovačeviću priznanje  za najboljeg mualima u  ovoj godini zbog ostvarenih rezultata i rada u IZ. Nakon klanjanja podne-namaza uslijedilo je tradicionalno darivanje svršenika: Emrah i Sara Ibričić, Denis i Melisa Behrić, Bilal, Amila i Mudžahida Mujanović, Dino Sulejmanagić, Hanan Tabaković, Samir, Sebina i Anita Begulić, Aldijana Mašić, Elma Sabljaković, Nermana Pašić, Safeta i Almedina Mahić, Melina Jušić, Elmedina Huskić i Arifa Alić.

 

Dvanaest svršenika vjerske pouke u džematu Todorovska-Čelinja

17 velika kladusa

Todorovska-Čelinja je jedan od najmanjih, ali vrijednih džemata koji pripadaju Medžlisu IZ Velika Kladuša. Svečanost polaganja završnih ispita  upriličena je 21. maja, kada je imam džemata Esmir ef. Erdić predstavio 12 učenika: Sara Jašarević, Elvira i Enes Albegić, Mersiha i Belmin Dizdarević, Duraković Neira, Tabaković Selma, Amil, Muhamed, Kenan,  Amra i Lejla. Do sada pred Esmir-ef. Erdićem svoje znanje okrunisalo je 70 polaznika.