Veliki iftar Muftije mostarskog u Stocu

Iftaru su, pored ostalih, prisustvovali predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, ministar Unutrašnjih poslova u Vladi F BiH Aljoša Čampara i bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević.

Iftar je organiziran s ciljem okupljanja svih relevantnih faktora s područja Muftijstva na čemu proteklih godina Islamska zajednica kontinuirano radi. Muftija je podsjetio na specifičnosti organiziranja Bošnjaka i IZ-e kroz aktuelno uređenje Bosne i Hercegovine u kojem se Mostarsko muftijstvo proteže na tri kantona i jednom dijelu manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta u istočnoj Hercegovini. „Vrlo je važno da kroz ovakve vidove saradnje uvezujemo i prostore i ljude. A taj prostor mora biti jedinstven sa Mostarom kao centrom koji mora ostati temeljni, bazni politički, kulturni i duhovni centar našeg Muftijstva. Svih proteklih godina podjednako dajemo na važnosti svakoj tačci i prostoru naše regije bez obzira  koliko Bošnjaka na njima živi“, rekao je muftija.  Primjer Fate Jaganjac koja sama živi u gradu  Bileći muftija je nazvao simbolom bošnjačke ustrajnosti. „Naša briga o njoj govori da nismo nijednu tu tačku prepustili i odrekli se našeg bogatog kulturno-vjerskog i nacionalnog nasljeđa“, naglasio je muftija.

Organiziranje iftar u Stocu, kako je kazao, je podrška aktivnom probosanskom duhu probuđenom proteklih godina u ovom gradu koji je podgrijao nadu da će Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine objedinjavati, prije svega, načela i vrijednosti dostojanstva Bošnjaka. „ Naše se dostojanstvo i političko i nacionalno i historijsko ovdje ponižava, dovodi u pitanje od strane politika ekstremnih politika koje ove prostore vide kao isključivo svoje, oživljavajući pri tome mitomanske predstave i ideološka tumačenja i čitanja historije“, prokomentirao je muftija.

Kao na ključni proces u povezivanju bošnjačkog nacionalnog bića muftija je ukazao na bitnost poštivanja načela i vrijednosti zajedničke saradnje i međusobnog uvažavanja. „Na takav način moramo se ponašati u životu jer mi smo upućeni jedni na druge i ne smije nam, nigdje i nikako, biti tijesno. Zato načela  zajedništva, saradnje i sloge moraju se nahoditi kao jedna i jedina politika koju odgovorno žive predstavnici javnog, društvenog, političkog, kulturnog i vjerskog života Bošnjaka, muslimana na području našega Muftijstva. Naša energija se ne bi smjela trošiti na to ko će koga pobijediti i ko će koga više ocrniti. Na to apsolutno nemamo pravo. Mi smo pozvani da radimo isključivo na jačanju dostojanstva našeg naroda, na jačanju našeg nacionalnog imena, naše vjere i naše kulture“, poručio je muftija, dodavši da te ciljeve ne bi smjeli zamagliti nikakvi izbori, nikakvi lični interesi i nikakve funkcije.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić  ukazao je na bitnost djelovanja svih političkih subjekata i svih dobronamjernih ljudi u dolazećim vremenima kroz tri okvira; državu kao fizički okvir postojanja,  vjeru i tradiciju kao skup vrijednosti bošnjačkog identiteta i politički okvir kao mogućnost organiziranja i predstavljanja ciljeva svih naroda i države Bosne i Hercegovine.

{gallery}iftar_stolac:::0:0{/gallery}

„Bez države Bosne i Hercegovine ne bi bilo moguće očuvati posebnost, duhovnost i državotvornost i Bošnjaka i svih drugih naroda koji žive na ovim prostorima. Stoga je ključni okvir našeg fizičkog bivstvovanja država Bosna i Hercegovine“, rekao je Zvizdić. Napomenuo je da je vjera izvorište morala i etike koju su Bošnjaci uvijek poštovali i stoga je Islamska zajednica, više od 130 godina, pogotovo onda kad Bošnjaci nisi bili u prilici politički se organizirati ili artikulirati političke interese, bila „uže za koje su se Bošnjaci držali“.  „Zato trebamo učiniti sve da ojačamo i očuvamo Islamsku zajednicu kao posebnost u Evropi, jer ona predstavlja bazno uže naše duhovnosti i našeg duhovnog okvira. Tolerancija i duh koji promoviramo već stoljećima bili su naše najsnažnije oružje kojim smo se suprotstavili tendencijama  diskriminacije i hegemonističkih ideja na ovim prostorima “, kazao je Zvizdić.   On je, pored odbrambeno oslobodilačkog rata, kreiranje političkog suvereniteta bošnjačkog naroda na prostorima Bosne i Hercegovine svrstao u nabitniju tekovinu političkog pluralizma iz devedesetih godina.  „To znači da se nikada više i ništa ne može dogoditi u Bosni i Hercegovini bez učešća Bošnjaka“, podsjetio je Zvizdić.

Poruku jedinstva Zvizdić je potkrijepio višestoljetnim civilizacijskim načelima Bošnjaka koja su duboko ukorijenjena u bošnjački tradicijski i religijski duh.  „Sva tri okvira po kojima se prepoznaju Bošnjaci i fizički i duhovni i politički moraju imati jedan zajednički nazivnik koji se zove jedinstvo. Pitanje jedinstva, uz sva uvažavanja političkog pluralizma, treba biti ključno pitanja Bošnjaka na ovim prostorima“, zaključio je Zvizdić upozorivši na opasnosti projicirane fragmentacije i podjele bošnjačkog nacionalnog bića.