Veliki iftar u Derventi

Na iftaru su bile dzematlije iz svih naših dzemata, predsjednik Medzlisa IZ-ce Derventa Ekrem Vugdalić, gl. imam Berzad ef Pasanovic, mutevelija dzemata Derventa-grad Fahir Haurdic, gradski imam Muris ef Abdurahmanovic i imam iz dzemata T.Lužani Memiš ef Mersudin. 

Gosti iftara bili su gl. Imam MIZ-ce Prnjavor mr. Fikret ef. Čelenka koji je pred teravih-namaz održao jako nadahnuto predavanje i predvodio namaz i prof. Nihad ef. Salihovic imam dzemata Mravica-Galjipovci.
Najiskrenije se zahvaljujemo našim prijateljima na organizaciji iftara, moleći Allaha dž.š. da ih obilato nagradi za ovaj hajr.