Više od 800 diplomanata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

Date:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ove godine obilježava 26 godina djelovanja. Osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1995. godine. Preteča Fakultetu je bila Islamska pedagoška akademija kao viša škola, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje kvalitetne nastave na predmetu Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.

Dekan prof. dr. Hajrudin Hodžić upoznaje nas sa informacijom da je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću potpisivanjem ugovora o udruživanju u Univerzitet u Bihaću 1997. godine postao jednom od sedam članica Univerziteta u Bihaću sa pravima i obavezama koje imaju i ostale članice.

– Od početka rada Fakultet je bio smješten u zgradi Muftiluka u Bihaću, a od septembra 2002. godine u vlastitoj zgradi ukupne površine korisnog prostora cca 5.000 kvadratnih metara. U zgradi Fakulteta, osim učionica, kabineta, amfiteatra, sala i kancelarija, smješten je studentski dom kapaciteta 100 kreveta, kao i studentski restoran – govori dekan Hodžić.

Na fakultetu postoje dva odsjeka, Odsjek za islamsku vjeronauka i Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Na oba odsjeka se organizira nastava i na master studiju. Pored ova dva odsjeka Fakultet aktivno radi na pokretanju novih atraktivnih odsjeka.

– Fakultet je do sada objavio desetine knjiga, 17 zbornika radova, organizirao veliki broj okruglih stolova, simpozija, tribina, predavanja i naučnih konferencija. Trenutno na oba odsjeka i oba ciklusa studija studira 270 studenata. Fakultet svojim studentima nudi brojne vannastavne aktivnosti, od kojih ističemo kurseve stranih jezika, klub knjige, razlike oblike savjetovanja, sportskih aktivnosti, izleta, studentske razmjene, itd. Fakultet svojim trenutnim i budućim studentima nudi kvalitetne uvjete za studiranje, gdje se studentska populacija i njihove potrebe nalaze u fokusu našeg djelovanja – ističe dr. Hodžić.

Veliki doprinos

Doprinos Islamskog pedagoškog fakulteta kako Islamskoj, tako i društvenoj zajednici je velik. Pored svoje osnovne zadaće koja se manifestuje u nastavnom i naučno-istraživačkom radu, naglašava dr. Hodžić, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću kroz svoje djelovanje tokom više od dvije i po decenije je dokazao široj društvenoj zajednici da se radi o društveno odgovornoj ustanovi i da svojim djelovanjem izlazi izvan okvira klasičnih fakulteta, koji svoja vrata zatvaraju završetkom radnog vremena, nego nastoji široj društvenoj zajednici ponuditi brojne aktivnosti i izvan radnog vremena. To opredjeljenje dokazuju stotinama tribina, brojnim kursevima, redovnim promocijama knjiga, itd., čime su Fakultet i njegovi uposlenici zaslužili da ih se tretira centrom društveno-edukativnih dešavanja u Bihaću.

– Kada se radi o Islamskoj zajednici i doprinosu Fakulteta funkcionisanju iste možemo konstatovati da smo od osnivanja Fakulteta sve svoje kapacitete potčinili potrebama Zajednice i da imamo odličnu saradnju sa Muftijstvom bihaćkim na čelu sa uvaženim hfz. Mehmed-ef. Kudićem. Kao primjer možemo navesti podatak da većina imama i vjeroučitelja na prostoru Bihaćkog i Banjalučkog muftijstva, ali i bosanskohercegovačke dijaspore su svršenici našeg fakulteta, čime je Fakultet dao značajan doprinos adekvatnoj pripremi spomenutog kadra i jačanju Zajednice u obrazovnom smislu – govori dr. Hodžić.

On ističe da posebno raduje veoma dobra saradnja Fakulteta sa ostalim članicama Univerziteta u Bihaću i dobra pozicioniranost unutar Univerziteta s obzirom na specifičan status i činjenicu da je osnivač Fakulteta Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

– Dvadeset i šest godina djelovanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, posmatrano kroz rezultate ostvarene na polju nastavnog procesa, naučno-istraživačkog i ukupnog rada je vrijedno pažnje i poštovanja. Dva studijska programa na kojima se izvodi nastava na I i II ciklusu studija, preko 800 diplomanata, nekoliko naučnih konferencija, sedamnaest zbornika radova, veliki broj okruglih stolova, desetine objavljenih naučnih djela čiji autori su uposlenici i saradnici Fakulteta – samo su neki od impozantnih rezultata realizovanih u prethodnom periodu – kaže dr. Hodžić.

Novi studijski odsjeci

Kada su u pitanju planovi za razvoj dr. Hodžić kaže da je imperativ koji se postavlja pred Fakultetom jeste pokretanje novih atraktivnih studijskih odsjeka, koji će služiti društvu i Zajednici. Također, generacija koja je postigla spomenute rezultate je dala svog ogroman doprinos razvoju fakulteta i svoja iskustva i dalje prenosi na mlađe kolege.

– Međutim, evidentno je da je proces smjene generacija na svim fakultetima čiji je osnivač Islamska zajednica počeo i da isti zaslužuje posebnu pažnju. Taj proces na našem fakultetu je uveliko počeo i veoma je bitno da ga kvalitetno realizujemo.Pored novih odsjeka i kvalitetnog podmlatka nastavnog kadra, jedan od imperativa u narednom periodu mora biti veći fokus na naučno-istraživački rad i uspostavljanje jačih veza sa srodnim institucijama u svijetu s ciljem uspostavljanje saradnje i razmjene iskustava – kaže na kraju razgovora za Preporod.info dekan Hodžić.

(Alem Dedić/Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related