Visoka delegacija Saudijske arabije u posjeti Bihaćkom muftijsvu

U susretu sa Muftijom Bihaćkim Hasan-ef. Makićem dr. Šisri je izrazio iznimno poštovanje bosanskoj ulemi koji toliko vremena brižno čuvaju din-i islam na ovom prostoru i iskazao svoju svesrdnu podršku ulemi da i dalje nastavi da hizmeti svojoj vjeri uvažavajući vjerske istine i zahtjeve vremena. 

Bihaćki Muftija Hasan-ef. Makić se zahvalio dr.Šisriju na posjeti i izrazio poštovanje Saudijskoj Arabiji na iznimnoj podršci bošnjačkom narodu u toku agresije na R BiH, kao i njihovoj podršci poslije agresije u obnovi infrastrukturnih objekata Islamske zajednice, među kojima je i jedna od najljepših zgrada bihaćkog muftijstva – zgrada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

U sklopu pojsete Muftiji Bihaćkom delegacija Saudijske Arabije je iskazala interesovanje za daljnju saradnju sa Islamskom zajednicom u BiH u smislu podrške projektima za koje Islamska zajednica procijeni da su od značaja za islam i muslimane ovog podneblja. 

Zajedno sa delegacijom Muftijstva Bihaćkog dr. Šisri je posjetio Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i medresu „Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu, gdje su upriličeni prijemi za drage goste i gdje je dr. Sa'd bin Nasir eš-Šisri održao prigodna obraćanja imamima, profesorima i studentima/učenicima.