Visoko: Prelijep program u IC Hanovi

         Tako da je preko tri stotine mladića i djevojaka iftarilo u haremu IC-a. Nakon iftara uslijedilo je druženje i sijelo do teravih-namaza.

         Nakon teravije izveden je mevludski spjev o Bedru a vazom nas je počastio dir. Medrese “Osman-ef. Redžović“, prof. Dženan Handžić. Mevludski spjev su izveli vrsni učači mevluda, tako da su prisutni mogli uživati u ljepotama odvijanja bedranskog događaja kroz stih a melodičnom interpretacijom prelijepih glasova. Također ilahije i kaside ovu noć učili su članovi domaćeg hora El-Emin. Sa samim sehurom je bio i završen program obilježavanja lejletu-l-bedra.

         Ovakva i slične manifestacije u Hanovima su jasan pokazatelj da je ideja o samofinansirajućim vakufskim objektima, više nego pohvalna. Jer Medžlis i Upravni odbor islamskog centra Hanovi su zahvaljujući prvo dragom Bogu, a onda radu poslovnih prostora, smogli snage da na svojim plečima iznose sve projekte Džamije bez pomoći sa strane, za koju često puta se mora moliti i stidjeti. Čast je spomenuti da ovo i slična dešavanja nisu obojena ničijim personalnim uzdizanjem i čišćenjem imovine preko omladinskih iftara,nego samo iskrenim nijjetom da vjerske stvari na najljepši način budu prezentovane našoj omladini i ostalim džematlijama.

         Stoga molimo dragog Boga da učvrsti korake našeg Medžlisa i Džemata, te da nam ojača pleča kako bi dostojanstveno mogli nositi terete izazova koji nam predstoje.