Vjeronauku na području Muftiluka sarajevskog pohađa 94,33% učenika a 60% mektebsku nastavu

Mektebsku nastavu u mektebskoj 2016/17. godini pohađalo je 22 696 učenika, što je 60,89% od ukupnog broja djece.

U Kur'anu uči 7 313 što je 19,62% od ukupnog broja muslimanske djece.

Na osnovu školskih izvještaja ogromna većina učenika u osnovnim školama na području Muftiluka sarajevskog pohađa islamsku vjeronauku.

Također, na osnovu broja redovnih polaznika mektebske nastave vidimo da gotovo 2/3 učenika od ukupnog broja djece pohađa mektebsku nastavu, dok svako peto dijete na području Muftiluka sarajevskog uči u Kur'anu.