Vlasenica: Nastavlja se s kultivacijom vakufske imovine

 

U sklopu jesenje sadnje Vakufska direkcija ove godine podiže dugogodišnje zasade voća na vakufskim parcelama u Vlasenici i Bratuncu. Riječ je o kultivaciji vakufskih parcela u površini od 10 dunuma na području Vlasenice i 10 dunuma na području Bratunca. Na području Bratunca se vrši sadnja kalemljenog oraha dok na području Vlasenice se vrši sadnja oraha, jabuke i šljive.

Vakufska direkcija je putem Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH obezbijedila finansijska sredstva za ovu namjenu. U tu svrhu je izvršila nabavku sadnica, sistema za navodnjavanje, zaštitnih mrežica te zaštitna sredstva. Također u sklopu ovog projekta se finansira i čišćenje vakufskih parcela, oranje te kompletna priprema zemljišta za sadnju.

U tom kontekstu u prostorijama Vakufske direkcije je potpisan Sporazum između Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Vlasenica, kao i Medžlisa IZ Bratunac. Na području Medžlisa IZ Vlasenica zasadi će biti urađeni u džematu Skugrići na vakufu rahmetli Mine, dok će na području Bratunca zasadi biti podignuti u džematu Pobuđe na vakufskoj parceli.

Vakufska direkcija ima namjeru u saradnji sa medžlisima svake godine podizati nekoliko zasada voća na vakufskim parcelama.