Voditelji projekta “Edicija Bošnjaka“ kod reisu-l-uleme

U delegaciji su bili: glavni i odgovorni urednik Edicije Filip Mursel Begović, izvršni urednik Edicije Mahir Sokolija, voditelj naučno-istraživačkog projekta prof. dr. Admir Mulaosmanović, koordinatori projekta prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović i Adnan Žiško i jedan od autora dr. Ismet Bušatlić

Delegacija je reisu-l-ulemi Kavazoviću predstavila ideju i realizaciju prvog dijela naučno-istraživačkog projekta “Edicija Bošnjaci“, iz kojeg će izrasti knjižna edicija kao trajna vrijednost od opće ko­ri­sti za bošnjački narod.  Urednik Filip Mursel Begović je kazao reisu-l-ulemi kako je riječ o projektu koji afirmira identitet Bošnjaka i BiH, te nema za cilj nikakve političke konfrontacije. Ukazao je na izazove s kojima se projekat susretao, ali nakon prvog kola ove edicije sasvim je izvjesno da će uz podršku važnih institucija i pojedinaca svjetlo dana ugledati drugo, treće i četvrto kolo. Izrazio je zadovoljstvo što je projekat imao pozitivan odjek kako u BiH tako i u dijaspori. 

Prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović je istakao važnost da knjige iz ove edicije budu dostupne široj javnosti i da svaka bošnjačka kuća ima jedan primjerak ove edicije. Ovime su se vodili i sami autori koji su pisali stilom prijemčivim za širu javnost, ali i voditelji projekta koji su formiranjem cijene omogućili da svako može priuštiti sebi knjige iz ove edicije. Profesor Rizvanbegović je kazao i kako je važno što u ovom projektu učestvuju mladi autori kao dokazani naučnici, te da nije cilj napisanih djela da budu čitane samo u uskom akademskom krugu.

Reisu-l-ulema Kavazović je zahvalio urednicima, autorima i voditeljima projekta te istakao da će Islamska zajednica u okviru svojih mogućnosti podržati ovaj projekat. Reisu-l-ulema je izrazio zadovoljstvo što cilj projekta nije komercijalnog karaktera, te nadu da će se u nastavku realizacije projekta uključiti širi krug znanstvenih radnika. Voditelji projekta su kazali da su za učešće u ovom projektu pozvani brojni eminentni naučnici i bošnjačke institucije. 

{gallery}edicija:::0:0{/gallery}