Vojni ataše Kraljevine Velike Britanije u posjeti Vojnom muftiji

U Uredu Vojnog muftije, gdje je upriličen sastanak, razgovarano je o funkcioniranju Vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH i načinima unapređenja određenih aspekata vjerskog života.

Vojni ataše se pobliže upoznao sa radom Vjerske službe te podsjetio da je jedan od njenih ciljeva praćenje NATO standarda kada su u pitanju vjerska prava. Vojni muftija se zahvalio Vojnom atašeu na podršci koju pruža Kraljevina Velika Britanije sistemu odbrane Bosne i Hercegovine u cjelosti, a na poseban način i njenoj Vjerskoj službi.

Posjeta je završena uz obostrane želje za uspjehom i daljnjim napretkom u radu i razvijanju saradnje.