Za infrastrukturu i elektrifikaciju povratničkih naselja u BiH osigurano više od 2 miliona KM


Na temelju Sporazuma o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2017. godini a, nakon sjednice Komisije potpisan je i Sporazum o udruživanju sredstava za 2018. godinu za iste namjene u ukupnom iznosu od 2.125.000 KM. Ovim sporazumom bit će udružena sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 2.000.000 KM, po 50.000 KM Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske te 25.000 Brčko distrikta BiH.
Sporazum su potpisali Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH, Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS-a, Mato Jozić, predsjedavajući Komisije za izbjelice i raseljene osobe BiH i direktor Fonda za povratak BiH Nebojša Švraka.
Predsjednik Komisije Mato Jozić kazao je na pres konferenciji da će novac (1.525.000 KM) biti raspoređen za finansiranje ukupno 49 infrastrukturnih projekata, koji će biti realizirani u 27 gradova i općina u BiH. Za 35 projekata elektrifikacije povratničkih naselja u 17 gradova i općina u BiH namijenjeno je 700.000 KM.  
Novac je osiguran na osnovu Sporazuma o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz Anksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2017. godini.  
Sredstva od 700.000 KM su raspoređena za finansiranje 35 projekata elektrifikacije povratničnih naselja  u 17 gradova i općina u BiH među kojima su Banja Luka, Berkovići, Brod, Čajniče, Čelić, Derventa, Drvar, Foča, Han Pijesak, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Šamac, Višegrad i Vlasenica.
Najavljeno je skoro raspisivanje javnog poziva gradovima i općinama u BiH za dostavljanje projektih prijedloga kako bi se rasporedio ostatak sredstava.
Resorna državna ministrica Semiha Borovac naglasila je da se radi o projektima koji zaista podržavaju povratak i provodivost Aneksa VII u BiH.
– Od vremena kad je ovaj mandat Komisije uspostavio suradnju s lokalnim zajednicama imamo odgovoran odnos prema novcu, a i projekti koji dolaze od lokalnih zajednica zaista su pripremljeni i iskazuju stvarne potrebe – naglasila je.  

Strategijom za provedbu Aneksa 7 tretirano je pitanje i bezbjednosti povratnika. Ministricu Borovac smo zamolili da prokomentariše bezbjednosnu situaciju u RS, posebno ako imamo u vidu nedavna dešavanja u Banjaluci i pucanje na džamiju Ferhadiju.
Ima teških trenutaka, ali ono što nas ohrabruje jeste da se povratak i dalje ostvaruje i da još uvijek imamo na neki način brigu i osjećaj i međunarodne zajednice da u vidu donacija pomaže povratak u BiH. Ministarstvo konačno ima i kordinaciono tijelo koje prati i pitanje sigurnosti, obrazovanja, zdravstva…- prokomentarisala je ministrica Borovac.

Danas je potpisan i Sporazum o udruživanju sredstava za ostvarivanje prava iz Anksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2018. godini. Time je osigurano dodatnih dva miliona i 125.000 KM za infrastrukturne projekte i elektrifikaciju povratničkih naselja.
Tim sporazumom udružena su, istaknuto je danas, dva miliona KM Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, po 50.000 KM Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS te 25.000 Brčko Distrikta. Uskoro bi trebalo da bude raspisan javni poziv gradovima i općinama u BiH za dostavljanje projektnih prijedloga.    
Ministrica Borovac smatra kako je potreban veći finansijski angažman nego što je do sada učinjeno, te ukazala na namjeru da ministarstva pojačaju saradnju sa elektrodistribucijama u BiH..
Sredstva će biti podijeljena na jednake dijelove prema entitetima i distriktu Brčko.

(BIR)