Zahtjev za materijalnu odštetu od Vlade Holandije

U konačnom obrazloženju ranije spomenute presude stoji da je Holandija po dva osnova djelovala “protupravno” (u izvornom tekstu “unlawfully”). Najprije, dopustila je pripadnicima Vojske Republike Srpske da u kolonama izvedu stanovništvo koje je zatražilo spas u krugu baze “Charlie” u Potočarima i time omogućila odvajanje žena i muškaraca – koji će time biti poslani u smrt. Nadalje, djelimično je odgovorna za smrt oko 350 muških lica, koje su 13. jula 1995. pripadnici holandskog bataljona (DUTCHBAT) protjerali iz UN-ove baze znajući da će biti ubijeni. Time im je, prema ocjeni suda, uskraćena šansa od 30 procenata da prežive. Sud se u skladu s time očitovao da je Holandija odgovorna za 30 posto štete koje su preživjeli članovi njihovih porodica pretrpili. U januaru ove godine Generalni zastupnik Vrhovnog suda izdao je neobavezujuće mišljenje u kojem presudu iz 2017. godine smatra iracionalnom i da ona ne može biti održiva. Potvrđena je ranije izrečena presuda Žalbenog suda u Den Haagu, po kojoj je Holandija djelimično odgovorna za smrt oko 350 Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, ali ovaj put u manjem omjeru, samo 10, u odnosu na ranijih 30 procenata.

Ovom prilikom upućujemo poziv svim srodnicima i supružnicima da se uključe u akciju ažuriranja liste muških osoba iz baze Charlie i popune obrazac koji će omogućiti pokretanje pravnog procesa s ciljem dobivanja materijalne odštete za njihove ubijene sinove, braću i muževe.

Više informacija OVDJE.