Zaštititi dignitet akcije kurbana

„Imajući u vidu da je kurban prvenstveno ibadet i kao takvog ga se automatski povezuje sa IZ, a akcije provode i druge organizacije, današnje izjave koje su plasirane u medije su jednostavno nedorečene i IZ se ne može dovoditi u vezu sa tim navodima“, kazao je Memišović.

Direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazarić Redžep Salić danas je pred federalnim parlamentarcima danas iznio podatke o stanju u ovom zavodu, navodeći kriminal, „od trgovine kurbanima pa dalje“.

On je iznio podatak da je samo „tužba za kurbane teška više od milion KM“.

Memišević je izričitio kazao da Islamska zajednica nema nikakve finansijske transakcije sa spomenutim zavodom.

„Zavod, kao i ostale organizacije koje se brinu o osobama u stanju potrebe, obraćao nam se i uvijek se može obratiti za pomoć. Do sad smo više puta pozitivno odgovorili na njihov zahtjev“, zaključio je Memišević.