Zašto je Mreža mladih u nekim mjestima uspješnija nego u drugim

Zašto Mreže mladih u nekim medžlisima ili džematima lakše okupljaju mlade, lakše realizuju aktivnosti, bolje su uvezani, imaju više inovativnih ideja i sl.? Unatoč istim ili sličnim polaznim pretpostavkama ne nailazimo na iste rezultate.

Možda ste se zapitali zašto u nekim džematima ima mnogo više aktivnosti, a u nekima je to poprilično siromašno? Na taj način možemo posmatrati i medžlise, ali i kompanije, korporacije itd. Unatoč istim ili sličnim polaznim pretpostavkama ne nailazimo na iste rezultate. I jedni i drugi imaju podjednake resurse: imaju podjednak pristup talentima, mladim ljudima različitih zanimanja, imaju imame školovane na istim ili sličnim ustanovama, imaju džematske odbore, izvršne odbore, budžeti sa kojima raspolažu su im slični, džemati, a i medžlisi funkcionišu na isti način, čak je i mentalitet ljudi sa tih područja sličan, a i problemi sa kojima se susreću također su veoma slični. Ili čak imate slučajeve gdje mnogi džemati imaju i mnogo veći potencijal u svakom pogledu od drugih, pa ipak ponekad naiđemo na bolju organizaciju i uspjeh kod onih sa manjim potencijalima.

Važno pitanje je: zašto?

Ako se malo osvrnemo i pažljivije pogledamo, uočit ćemo da postoji jedan šablon, zajednički za sve uspješne zajednice, kolektive, organizacije i lidere u svijetu. Bilo da se radi o vjerskim pokretima, organizacijama i sl. ili o kompanijama, korporacijama, uspješnim pojedincima itd. Ako pođemo od Poslanika, a.s. i ashaba preko najuspješnijih halifa, sistema, kolektiva ili pojedinaca koji su pravili iskorak i mijenjali svijet vidjet ćemo da postoji nešto zajedničko za sve inspirativne lidere i organizacije, a to je način na koji oni funkcionišu, način na koji oni vide stvari i komuniciraju. Oni to rade drugačije od svih drugih. Taj način ili šablon možemo predstaviti u tri riječi: Zašto? Kako? Šta?

U kratkim crtama objasnit ćemo ove pojmove: Svaka pojedina osoba, svaka organizacija u svijetu zna šta radi 100%, neke od njih znaju i kako rade to što rade, bilo da to zovu radne obaveze, pravila o radu, poslovi, programske oblasti i sl. Ali veoma, veoma malo ljudi i organizacija znaju zašto rade to što rade. I pod ovim zašto ne mislim na profit, na zaradu novca, jer je to rezultat. Pod zašto mislim na vašu svrhu? Šta je vaša svrha? Šta je vaš cilj, vaša misija? U šta vjerujete? Zbog čega vaša organizacija postoji? Sada dolazimo to tog velikog pitanja: Zašto Mreža mladih postoji? Ili zašto postoji vaša organizacija? Vjerujem da bi danas bilo mnogo različitih odgovora kada bismo ovo pitanje postavili mladićima i djevojkama koje okuplja Mreža mladih, a smatram da to nije dobro, jer razlog vašeg postojanja vaše misije i svrhe mora biti kristalno jasan. 

sto

Ovaj šablon objašnjava zašto su neke organizacije ili lideri u stanju da inspirišu onda kada drugi nisu i zašto su neke organizacije i pojedinci uspješniji od drugih. (Zlatni krug, Simon Sinek)

Želite li nam se pridružiti?

Da se ponovo vratimo na ovaj šablon. Način na koji razmišlja većina ljudi i organizacija usmjeren je od vani ka unutra. To je očigledno, idemo od jasnijih stvari ka manje jasnim. Svi vi dobro znate šta to Mreža mladih radi, šta radite? Družite se, radite radionice, humanitarne i ekološke akcije i sl. Međutim sve inspirisane vođe, i inspirisane organizacije, svi uspješni lideri i kolektivi, bez obzira na svoju veličinu ili oblast djelovanja, misle, djeluju i komuniciraju iz središta prema van ovog šablona. Njima je kristalno jasno zašto postoje, koja je njihova svrha, oni imaju misiju, imaju ideju, a ideje su te koje privlače ljude i drže ih zajedno, a ne ono šta organizacije rade. Da li je vama kristalno jasno zašto Mreža mladih postoji? Evo kako to izgleda u primjeru:

Mladić ili djevojka iz Mreže kojima nije jasno zašto Mreža mladih postoji kazali bi: „Mi se družimo, okupljamo, učimo, razgovaramo, čistimo džamijske hareme, čistimo ulice, dijelimo pakete siromašnima, idemo na izlete, eto to je naša Mreža. Želite li nam se pridružiti?“

 

Međutim onaj ko zna zašto Mreža mladih postoji, kome je jasna njena misija rekao bi ovako: 

„Sve što mi radimo, radimo jer vjerujemo da možemo promijeniti stanje naše zemlje i našeg naroda nabolje, vjerujemo da mladi mogu donijeti nove vrijednosti našoj zajednici i da mogu biti garant opstanka, vjere, naroda i naše domovine. Kako to radimo? Tako što kreiramo inovativne i interesantne sadržaje i programe za mlade. Koristimo savremene metode učeći se organizaciji, timskom radu, komunikaciji, razvijamo naše životne vještine i moralne osobine, izgrađujemo naš islamski stav. Umrežavamo se i pripremamo za naše vrijeme kada ćemo mi biti na odgovornim funkcijama u društvu i kada ćemo moći napraviti pozitivnu promjenu i donijeti nove vrijednosti. Želite li nam se pridružiti“? 

Ne zvuči isto zar ne? Kada smo nedavno realizovali podjelu paketa socijalno ugroženim porodicama u Kaknju, pitao sam mlade zašto radimo ovu aktivnost? Zašto nam ona treba? Odgovorili su: „Želimo da pomognemo siromašnima, da riješimo njihove probleme, da im pomognemo, jer su oni u potrebi, jer to njima treba“. A onda sam rekao, vi niste razumjeli moje pitanje, a ono glasi: „Zašto nama to treba“? Pravi odgovor na ovo pitanje je: „Mi ovo radimo zato što želimo kod vas mladih da razvijemo empatiju, saosjećanje prema ljudima koji su siromašni. Vi sada ne možete uraditi puno za njih, ali ćete moći sutra kada budete na pozicijama ili u prilici, kao političari, biznismeni, rukovodioci, vijećnici, direktori. Vi tad treba da ovim kategorijama pomognete da se borite protiv siromaštva, a sada je ta akcija potrebnija vama nego njima“.

Svrha aktivnosti

Sve ovo što radi Mreža mladih mora imati veću svrhu i sve naše aktivnosti moraju biti potvrda onog našeg zašto? Najveći problem i jeste kada je ovo zašto u magli i kada nam nije jasno, tada se osjeti nedostatak vizije ili puta do ostvarenja naše svrhe, naše misije. Naglo širenje Mreže mladih i smjena generacija snažno utiče na to da naše zašto bude u magli. Nije dovoljno da nekadašnji omladinski krugovi ili klubovi samo promjene ime i eto ga; Mreža mladih, a to se dešava na terenu. Niti je dovoljno da se angažuju novi koordinatori, a da im se odmah u startu ne predstavi misija i vizija Mreže mladih. S druge strane ,ako mi jasno ne definišemo svrhu Mreže mladih i ako je ne budemo svjesni, svako će je tumačiti na svoj način i ideja će se razvodnjavati i postojati dok postoje energični entuzijasti, a onda – stop. Takvih primjera je bilo dosta u prošlosti. Zato stalno i iznova moramo podsjećati na našu svrhu, na naše zašto, na našu misiju.

U vrijeme dok se začinjala Mreža mladih, kroz seminare i edukacije iz „Projekt menadžmenta“ i „Strateškog planiranja“ govorili smo o svim ovim stvarima, analizirali smo naše snage, naše slabosti, analizirali smo naše mogućnosti i prijetnje pa smo napravili viziju i strategiju sektora za mlade za period od 5 godina. Podsjećam vas na našu viziju, viziju Mreže mladih Muftijstva sarajevskog definisanu prilikom njenog rođenja: “Sektor za rad sa mladima je dinamičan sektor Muftijstva sarajevskog koji, u saradnji sa relevantnim akterima, na zanimljiv, savremen i inovativan način, uvažavajući specifičnosti mladih i društva, kreira/implementira adekvatne servise i pomaže izgradnju islamskog stava kod mladih zasnivajući svoj rad na principima islama i tradicionalnim vrijednostima BiH.

Sada možemo postaviti sebi nekoliko pitanja: da li radimo u skladu sa našom vizijom? Koliko smo kreirali adekvatnih servisa za mlade? Koliko smo napravili posebnih programa kroz koje treba da prođe što više mladih ljudi kako bismo izvršili pozitivan uticaj na njih? Koliko smo osposobili kadrova za to? Koliko su naši koordinatori sa nivoa medžlisa a i sa nivoa džemata sposobni da sprovedu u djelo našu viziju? Mi smo dokazali da možemo okupiti mlade, ali se trebamo zapitati koliko njih vidi zaista autoritete u nama? Na koliki broj mladih mi zaista vršimo utjecaj? Koliko su naše lokalne Mreže sposobne da rade same, bilo da se radi o nivou medžlisa ili džemata a koliko samo čekaju uputstva? Koliko su osposobljene i motivirane za to? Sve ovo su pitanja vezana za našu viziju za naš put kojim idemo ka ostvarenju naše misije, a na koja trebamo odgovor.

Ono kako sam ja razumio Mrežu mladih još u začetku jeste da je to sistem unutar naše zajednice namijenjen mladima, a zasnovan na koordinaciji i kooperaciji, nema direktorskih, predsjedničkih i sličnih funkcija poput udruženja, nije opterećen administracijom. Svi smo mi koordinatori, radimo isti posao ali na različitim nivoima, kadrovski minimalno opterećujemo budžet, razlikujemo se u broju mladih i veličini teritorije na kojoj koordiniramo. 

Šta je cilj koordinatora

 

Koordinatori na nivou džemata planiraju i organizuju aktivnosti omladine u džematu, sa svojim lokalnim imamom i u saradnji sa koordinatorom na nivou Medžlisa. 

Koordinatori na nivou medžlisa planiraju i organizuju aktivnosti sa koordinatorima nivoa džemata, sa svojim glavnim imamom, njegovim saradnicima i u saradnji sa koordinatorom na nivou muftijstva. Koordinatori na nivou muftijstva planiraju i organiziraju aktivnosti sa koordinatorima nivoa medžlisa, sa svojim muftijom, njegovim saradnicima i u saradnji sa Upravom za vjerske poslove i drugim upravama. Kao što vidite ovo je sistem vertikalne koordinacije koji omogućava protok informacija, planova i aktivnosti sa dna prema vrhu i obrnuto, a koji dozvoljava da se razvija i horizontalna kooperacija među različitim džematima, među različitim medžlisima i muftijstvima. 

Viši nivoi Mreže mladih osmišljavaju servise i programe koji služe za jačanje i osnaživanje nižih nivoa kako bi oni mogli razviti adekvatne servise i programe u svome džematu i medžlisu kroz koje bi došli do većine mladih u društvu. Niži nivoi su bliži većini mladih te mogu bolje primijetiti potrebe i izazove sa kojima se mladi susreću, iz tog razloga od izuzetne je važnosti da oni budu dobro osposobljeni i osnaženi kako bi mogli na adekvatan način odgovoriti toj ulozi.

Ono što je karakteristično za sve nivoe jeste da u svome radu forsiraju inovativne metode poput edukativnih radionica koje su se pokazale vrlo zanimljivim i privlačnim mladima. Organizuju humanitarne aktivnosti, zatim sportsko-rekreativne, društvene i kulturne. Prave godišnje planove, znaju svoju misiju i znaju kako da je ostvare, znaju kako treba da izgleda Mreža mladih na kraju 2022. tj. na kraju petogodišnje strategije? Mreža mladih proizvodi mlade lidere koji bez obzira iz koje branše ili oblasti dolaze nakon Mreže mladih postaju prepoznatljivi kao aktivni i čestiti, gdje god da odu doprinose razvoju naše domovine, brinu o svome narodu i svesrdno podržavaju svoju Zajednicu, a krasi ih islamski odgoj i moral.

O tome kako da koristeći naše mlade lidere napravimo pozitivnu promjenu u čitavom našem društvu nekom drugom prilikom kroz teoriju difuzije inovacija.

To je sistem unutar naše Zajednice namijenjen mladima, a zasnovan na koordinaciji i kooperaciji, nema direktorskih, predsjedničkih i sličnih funkcija poput udruženja, nije opterećen administracijom. Svi smo mi koordinatori, radimo isti posao, ali na različitim nivoima, kadrovski minimalno opterećujemo budžet, razlikujemo se u broju mladih i veličini teritorije na kojoj koordiniramo.