Završne aktivnosti na povratu zemljišta kod Sulejmanije džamije

Agencija “PRIN” je pravni zastupnik GP “Bosne” iz Sarajeva koja je vlasnik zemljišta, te je nakon dužih pregovora pokrenuta ova dugo očekivana hairli aktivnost.

Nakon današnjeg sastanka slijedi cijepanje parcele te zaključenje ugovora kojim će preći sva prava na Islamsku zajednicu u BiH.