Žene, svjedoci Poslanikovih mu'džiza

0
37

Žena je u svakom segmentu života imala posebnu ulogu, počevši od samog njenog stvaranja, od Have, pa do danas. Vremena i okolnosti su mijenjale, kao i njen položaj i odnos prema njoj. Islam je učinio daleko najviše, kada je u pitanju emancipacija žene, njen status i jednakost, mnogo više nego što to danas mogu zamisliti oni koji se bore za pravo žena.

Piše: Muvedeta Halilović

U danima neznanja, koji prethode pojavi islama žena se tretirala s prijezirom. Kad se osvrnemo na ulogu žene u doba vjerovjesništva, vidjet ćemo da je žena, od prvog dana do zadnjeg dana boravka Muhammeda a.s. na dunjaluku, imala veoma važnu ulogu.

Dva najznačajnija događaja u Poslanikovom a.s. su objava Kur'ana i Isra’ i Mi'radž. U oba događaja upravo su žene bile te koje su bile moralna, psihička i motivaciona podrška Muhammedu a.s., a iz njihovih života mi danas možemo uzeti veliku pouku.

Prvi put Muhammed a.s. primio je objavu u pećini Hira, u jednoj noći, posljednje trećine mjeseca Ramazana. Bila je to veoma teška i uznemirujuća noć. Uplašen, nakon susreta sa melekom Džibrilom požurio je svojoj supruzi Hatidži i kazao da ga pokrije. Bio je pokriven sve dok ga nije prošao strah. Nakon toga joj se obratio, podsjećajući je na ono što je ranije viđao u snu i objašnjavajući kako mu se ukazao Džibril, nagovjestio mu poslanstvo i podučio ga prvim porukama Kur'ana. Kazao je, još, kako su ga, prilikom povratka, drveće i kamenje pozdravljali sa riječima: ¨Mir s tobom, Allahov poslaniče!“

Upravo taj odnos Hatidže prema mužu u veoma kompleksnoj i čudnoj situaciji, pokazuje njenu pronicljivost i nosi važnu poruku za supruge, žene. Ona njega nije proglasila niti čudakom, niti luđakom, kako bi to vjerovatno uradila većina nas kada bi nam muževi došli sa sličnim informacijama, već ga je utješila: „Ne treba da budeš zabrinut, već budi radostan! Tako mi Allaha, On tebe neće nikada poniziti, jer obilaziš rodbinu, govoriš istinu, o svemu brineš, pomažeš nemoćne, gostoprimljiv si, čuvaš stranu onih koji zastupaju istinu.“ Zatim ga je odvela svom amidžiću Vereki ibn Nevfelu, koji je imao znanje iz Evanđelja, koji je potvrdio kako je on Poslanik od Allaha dž.š.

Druga mu'džiza poslanika Muhammeda s.a.v.s., bila je Isra’ i Mi'radž. Na tom noćnom putovanju Allahov Poslanik je uzdignut u nebeske sfere. Poslaniku se na tom putovanju ukazuje najveća počast i dospijeva do mjesta gdje prije njega nije bio nijedan Božiji poslanik.
Navodi se, da je te noći u kojoj se dogodio Isra’ i Mi'radž, Poslanik s.a.v.s., bio u kući Ummu Hani’ kćerke njegovog amidže Ebu Taliba. Ova plemenita ashabijka bila je odlikovana time što je Poslanik, s.a.v.s., svoje noćno putovanje u nebeske sfere krenuo iz njene kuće. O tom velikom događaju Ummu Hani’ priča: “Poslanik je krenuo na Isra’ i Mi'radž iz naše kuće. On je te noći, nakon što je klanjao jacijski namaz, legao da spava, a ja sam ga probudila na sabah-namaz, te je ustao i klanjao, a onda rekao: “O, Ummi Hani’, bio sam noćas u Bejtu-l-Makdisu i u njemu klanjao namaz, a zatim sam se vratio i evo klanjam sabah namaz s vama.” Ja sam mu rekla: “Ne pričaj nikome o tome jer će te ljudi u laž ugoniti.” On je rekao: “Tako mi Allaha, pričaću o tome.” Vidimo da je i vijest o ovom veoma važnom događaju, putovanju Muhammed, s.a.v.s., prvo rekao Ummu Hani’.

Dakle, objava je najznačajniji i najvažniji događaj za čovječanstvo u povijesti, a Muhammed a.s., djeli to sa svojom suprugom i ona biva prvom muslimankom koja je povjerovala u poslaničku misiju i bila mu najveći oslonac i podrška. Drugu najznačajniju mu'džizu Muhammed a.s., dijeli sa svojom rodicom Ummu Hani’, kćerkom Ebu Taliba.

Žene u čijem okrilju se dešavaju najznačajniji dođaji u povijesti Islama, kao i njihovim doprinosima, dovoljno nam govore o vrijednosti, značaju i ulozi žene.

Kur'an nas podučava da je Iblis pogriješio jer se smatrao superirnijim od Adema. Međutim, svi smo mi pred Gospodarom jednaki. Jedino po čemu se razlikujemo jeste bogobojaznost. Zato je Allah dž.š. odabrao suprugu faraonovu nad faraonom, jer je ona, za razliku od njega, bila vjernica. Na osnovu njihovih života moramo biti svjesni da superiornost dovodi do propasti, a bogobojaznost do Gospodara svjetova. Uzvišeni je počastio insana, bio on muškarac ili žena. Svi imamo istu priliku i za nagradu se moramo podjednako potruditi.

Preporod.info