Žepče: Uređenje šehitluka u Donjoj Golubinji

 Projekat finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa resornim ministarstvom za boračka pitanja. Na šehitlucima u Donjoj Golubinji  najvećim dijelom ukopani su šehidi sa područja grada Žepča, te susjednih općina Maglaj i Teslić.

Na toj lokaciji  ukupano je  29 šehida, poginulih u borbama na žepačkom i zavidovićkom ratištu u periodu od juna 1993. do kraja 1994 godine.Projekat obuhvata izgradnju čvrste ograde, sanaciju  terena na šehitlucima i  ispravljanje nišana.

Isto tako, na  šehitlucima će biti postavljanja spomen ploča sa uklesanim imenima ukopnih šehida, spomen česma i  jarboli sa zastavama. Predstavnici žepačkih boračkih udruženja intenzivno sa izvođačem radova rade na realizaciji projekta kako bi bio završen do kraja mjeseca ramazana. Planirano je da šehidsko mezarje zvanično bude otvoreno na  obilježavanje Dana šehida.