Živinice: Svečanost u džematu Gračanica

Svršenici su proveli nepune tri godine usavršavajući tečno učenje Kur'ana.

Hatmu su završili:

Bešić Mehmed
Paščaninović Almedin
Durić Fatima
Zahirović Sabina
Numanović Hasija
Numanović Refija
Kamberović Mirzeta
Ferizović Fikreta
Ćasurović Raha
Mešanović Emina
Husić Azemina